Twój koszyk jest pusty

Ribcap chroni i ogrzewa

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Ribcap.pl

1. Sprzedający: sklep internetowy RIBCAP działający pod domeną: ribcap.pl

Dariusz Joanna Witczak

z siedzibą:

ul. Kukuczki 5 lok. 1

50-570 Wrocław,

NIP 8942340852,

REGON 362567373

wpisany do CEIDG.

2. Kupujący:  wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru ( w magazynie lub u dostawców sklepu ribcap.pl ) oraz dokonanie płatności.

Składanie zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie należy założyć konto wypełniając formularz na stronie internetowej www.ribcap.pl. Składając zamówienie Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wskazanych w zamówieniu towarów.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przesłaniem przez Sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.3. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast przekazanie do realizacji odbywa się pomiędzy 9:00 a 17:00 w dni robocze.4. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu www.ribcap.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny te są wiążące w chwili składania zamówienia.5. W przypadku niedostępności zamówionych produktów Kupujący informowany jest o tym fakcie i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia ( wydłużenie czasu oczekiwania, realizacja częściowa, anulowanie części lub całości zamówienia ).

Realizacja dostawy, formy płatności

1. Towar jest przygotowywany do wysyłki po odnotowaniu wpłaty na koncie Sklepu w ciągu jednego dnia roboczego i wysyłany w dni robocze.  W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze, towar jest wysyłany w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia  zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu czas przygotowania do wysyłki  wynosi 7-14 dni w zależności od dostępności produktów u dostawców Sklepu.2. Zamówienia realizowane są za pomocą firmy kurierskiej DHL, DPD.3. Koszt wysyłki ponosi Kupujący i wynosi on :

przedpłata: 16 złza pobraniem 22 zł

w okresach promocyjnych 0 zł

4. Koszt wysyłki dotyczy dostaw realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy za granicę dostarczane są po wcześniejszym zaakceptowaniu kosztów dostawy przez Kupującego.

Uwagi:

Przesyłki są ubezpieczone.

4. Dostępne formy płatności:a. płatności obsługiwane przez portal  Transferuj.pl,b. przelew bankowy bezpośrednio na konto Sklepu przed wysyłką towaru,c. płatność za pobraniem przy odbiorze towaru,

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Prawo odstąpienia od umowy

 

a. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy

c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedającego: BIKEOVO Joanna WItczak, ul.Kukuczki 5 lok. 1, 50-570 Wrocław, tel 601 177.101 ribcap@ribcap.pl jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

d. Kkupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

e. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 

a. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

b. Rzeczy należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujacy poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

c. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

d. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

REKLAMACJE i PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W celu złożenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej.

2. Kupujący powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.

3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.

4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 21 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta

 

Kliknij aby pobrać formularz odstapienia